Wolska Żelazna Brama

Udostępnianie gruntów

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wolska Żelazna Brama” - na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 28/2010 z dnia 16.09.2010r. - uprzejmie informuje wszystkich inwestorów i właścicieli uzbrojenia podziemnego terenu, zainteresowanych udostępnieniem gruntów, będących we władaniu lub we współużytkowaniu wieczystym SBM „WŻB”, w celu realizacji, modernizacji, napraw, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, o konieczności wypełnienia obowiązującej procedury.

Zainteresowani mają obowiązek pobrania, wypełnienia i złożenia w siedzibie Spółdzielni druk WNIOSKU wraz z wymaganymi załącznikami.

Spółdzielnia niezwłocznie – lecz w terminie nie krótszym niż 7 dni – przygotuje dokument p.n. POSTANOWIENIE, zawierający warunki organizacyjne, techniczne i finansowe.

Wydanie postanowienia będzie równoznaczne uzyskaniem przez Wnioskodawcę prawa dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z art.32 Prawa budowlanego.

Komplet dokumentów uzupełnia tabela STAWEK OPŁAT.