Wolska Żelazna Brama

Telefony alarmowe

Policja - 997, +48 22 603 72 55
Straż pożarna - 998, +48 22 620 62 76
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż miejska - 986, +48 22 632 76 44
Pogotowie drogowe - 9633
Pogotowie komunikacji miejskiej - 995
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie ciepłownicze - 993
Informacja o wypadkach - 970
Główny Inspektorat Weterynarii - +48 22 623 20 88