Wolska Żelazna Brama

Prace nad ustawą o SM

  • aktualna treść ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
  • propozycje zmian w ustawie;
  • stanowisko Komisji Spółdzielczości Mieszkaniowej Krajowej Rady Spółdzielczej;
  • udział Zarządu Spółdzielni w pracach nad ustawą o sm.
pdf 100 Pytań
pdf Nie wszyscy chcą współnot z mocy prawa
pdf Pelny zapis przebiegu posiedzenia komisji nadzwyczajnej ds rozpatrzenia projektow ustaw o sm z 24 czerwca 2013
pdf Pelny zapis posiedzenia komisji nadzwyczajnej z 24 lipca 2013
doc Przepisy kwestionowane w poselskim projekcie ustawy o sm 3 kwietnia 2013
pdf Protest