Wolska Żelazna Brama

Godziny otwarcia

Działy spółdzielniGodziny przyjęć interesantów
Zarząd spółdzielni 
I piętro pokój nr 31A i 31B
poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00 (po uprzednim zapisaniu się na rozmowę)
Sekretariat
I piętro pokój nr 31
poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00 wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 16.00 piątek w godz. 8.00 – 14.00
Dział techniczny
I piętro pokój nr 48 i 49
poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00 wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 16.00 piątek w godz. 8.00 – 14.00
Dział opłat mieszkaniowych
parter pokój nr 3
poniedziałek w godz. 10.00 – 17.00
wtorek, czwartek w godz. 10.00 – 15.00
piątek w godz. 8.30 – 13.00
środa - bez przyjęć interesantów
(do końca sierpnia 2019 w środy obowiązują godziny przyjęć interesantów 10.00 - 15.00).
Dział członkowsko-lokalowy
parter pokój nr 4
poniedziałek w godz. 10.00 – 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 10.00 – 15.00
piątek w godz. 8.30 – 13.00
Dział administracji
parter pokój nr 6
poniedziałek w godz. 14.00 – 18.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 10.00 – 12.00
piątek w godz. 8.00 – 10.00
Przekształcenia własnościowe
I piętro pokój nr 47

poniedziałek w godz. 14.00 - 17.00 ,wtorek i środa w godz. 8.30 – 9.30, 12.00 – 13.30