Wolska Żelazna Brama

Działalność zarządu spółdzielni i podległych komórek

Informacja o działalności Zarządu SBM "WŻB

W celu ułatwienia dostępu do najważniejszych komórek Spółdzielni osobom starszym i schorowanym, Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wolska Żelazna Brama" z dniem 3 listopada 2014 r., po uprzednim remoncie pomieszczeń i wejścia głównego, przeniósł na poziom parteru: KASĘ, DZIAŁ CZYNSZÓW, DZIAŁ CZŁONKOWSKO-LOKALOWY ORAZ DZIAŁ ADMINISTRACJI. Zarząd ma nadzieję, że to rozwiązanie przyjmą nasi Członkowie z zadowoleniem.

iodz1

iodz2