Wolska Żelazna Brama

Ogłoszenia

Walne Zgromadzenie 08.06.2019r

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wolska Żelazna Brama” informuje o zwołaniu  na dzień 08 czerwca 2019 roku /sobota/ na godz. 09:00 WALNEGO ZGROMADZENIA członków SBM „WŻB”, które będzie obradowało w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Grzybowskiej 35  w Warszawie.

Porządek obrad: tutaj

  • 1
  • 2